Czy nalezy zlozyć wniosek o pozwolenie na pracę w przypadku pracowników pochodzących z krajów trzecich ?

Osoby pochodzące z krajów trzecich (spoza terytorium UE, EOG i Szwajcarii) zatrudnione na stałe przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej mogą być delegowane do Francji bez konieczności legitymizowania się pozwoleniem na pracę, jeżeli są one posiadaczami dokumentu upoważniającego je do stałego pobytu i pracy w kraju, w którym ich pracodawca prowadzi działalność.

Jedynie pracodawcy mający siedzibę w kraju trzecim (poza terytorium UE, EOG i Szwajcarii), którzy pragną delegować swoich pracowników pochodzących z krajów trzecich do pracy we Francji powinni zwrócić się z wnioskiem o wydanie pozwoleń na pracę do departamentalnej dyrekcji pracy w miejscu wykonywania zadań przez swoich pracowników.