Jakie formalności należy wypełnić przed delegowaniem pracowników?

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi pracodawca musi złożyć deklarację o delegowaniu, sporządzoną w języku francuskim, w departamencie dyrekcji pracy w miejscu wykonywania usługi we Francji (lub w pierwszym miejscu działalności w przypadku usług świadczonych w różnych miejscach), za pośrednictwem listu poleconego za poświadczeniem odbioru, faksu lub poczty elektronicznej.

Brak wymaganej deklaracji o delegowaniu podlega karze grzywny przewidzianej dla wykroczeń czwartego stopnia (art. R. 1264-1 francuskiego Kodeksu pracy), która wynosi 750 euro maximum (grzywna zryczałtowana- cf. article 131-13 code pénal).