opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Co z dziećmi w przypadku rozwodu polskich małżonków we Francji ?

Jeśli chodzi o kwestje dotyczące władzy rodzicelskiej, zastosowanie znajdzie UMOWA MIĘDZY POLSKĄ RZECZĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ A REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ O PRAWIE WŁAŚCIWYM, JURYSDYKCJI I WYKONYWANIU ORZECZEŃ W ZAKRESIE PRAWA OSOBOWEGO I RODZINNEGO z dnia 5 kwietnia 1967 roku, a konkretnie jej artykuł 10:  Stosunki prawne między rodzicami a dziećmi podlegają prawu Wysokiej Umawiającej się Strony, na której terytorium mają oni miejsce zamieszkania. [...]