praca we Francji

Jakie formalności należy wypełnić przed delegowaniem pracowników?

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi pracodawca musi złożyć deklarację o delegowaniu, sporządzoną w języku francuskim, w departamencie dyrekcji pracy w miejscu wykonywania usługi we Francji (lub w pierwszym miejscu działalności w przypadku usług świadczonych w różnych miejscach), za pośrednictwem listu poleconego za poświadczeniem odbioru, faksu lub poczty elektronicznej. Brak wymaganej deklaracji o delegowaniu podlega karze grzywny [...]