Delegowania w branży transportowej we FRANCJI (Loi Macron)

Rewolucję w branży transportowej rozpoczęła we FRANCJI ustawa o nazwie «Loi Macron» (od nazwiska ministra gospodarki Emmanuela Macrona), uchwalona 10 lipca 2015 roku przez francuski parlament w ramach dostosowania francuskiego prawa do „wdrożeniowej” dyrektywy 2014/67/UE, która ma na celu usystematyzowanie zasad delegowania pracowników na wspólnym europejskim rynku.

Opublikowany 9 kwietnia 2016 dekret wykonawczy ws. pracowników branży transportowej zacznie obowiązywać z dniem 1-go lipca 2016 i nakłada na zagraniczne firmy transportowe wiele obowiązków administracyjnych w tym m.in.

  • konieczność opracowania dokumentacji pracowniczej po francusku,
  • przechowywanie części dokumentacji pracowniczej w pojeździe,
  • obowiązek zapewnienia francuskiej płacy minimalnej kierowcom realizującym transport na terenie Republiki Francuskiej,
  • konieczność sporządzenia przez firmę transportową zaświadczenia o oddelegowaniu na okres max. 6 miesięcy,
  • obowiązek wyznaczenia przedstawiciela we FRANCJI, który ma przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres 18 miesięcy i zapewnić kontakt z francuską administracją w ramach prowadzonych przez nią kontroli

Niedochowanie ww. obowiązków administracyjnych obłożone jest wysokimi karami pieniężnymi w wysokości max. 2000 Euro za każdego oddelegowanego pracownika i 4000 Euro w przypadku «recydywy» w okresie roku od ostatniego «wykroczenia».