Francuska deklaracja SIPSI i posiadanie reprezentanta Loi Macron nadal obowiązkowe dla przewoźników poniżej 3,5 tony

Zgodnie z harmonogramem Pakietu Mobilności, dopiero od 1go lipca 2026 r. Rozporządzenie n°561/2006 będzie miało zastosowanie do operacji w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażowym, gdy dopuszczalna masa pojazdów przekracza 2,5 tony.

Do tego czasu, zgodnie z francuskimi przepisami kodeksu transportu, w przypadku przewozów pojazdami do 3,5 tony, deklaracja oddelegowania kierowcy wraz z wyznaczonym reprezentantem powinna być nadal przekazywana za pomocą platformy SIPSI, a nie za pośrednictwem europejskiego systemu IMI, który obowiązuje do pojazdów powyżej 3,5 tony, co wyraźnie wynika z przepisów artykułów R1331-2 oraz R1331-7 kodeksu transportowego, zmienionych Dekretem nr 2022-104 z dnia 1 lutego 2022 r. dotyczącym firm transportu lądowego delegujących pracowników kolejowych lub morskich na terytorium kraju.

W przypadku transportu pojazdami o masie powyżej 3,5 tony (z pewnymi wyjątkami, przewidzianymi w artykule L1332-3 kodeksu transportu), przewoźników obowiązuje składanie deklaracji za pomocą europejskiego systemu IMI.

Francja powołuje się na przepisy Komisji Europejskiej oraz odpowiedź na pytanie nr 9, które precyzuje, iż skoro przewóz towarów lekkimi pojazdami użytkowymi nie jest objęty „lex specialis”, to zastosowanie maja ogólne zasady przewidziane przez przepisy państw przyjmujących w zakresie delegowania pracowników.

Podczas ostatniego spotkania Grupy ekspertów ds. delegowania kierowców, Komisja europejska potwierdziła, iż francuskie przepisy implementujące Pakiet Mobilności są zgodne z prawem unijnym.

Ponadto, kierowca pojazdu do 3,5 ton musi nadal posiadać w kabinie następujące dokumenty:

• kopię ważnej deklaracji SIPSI oraz nominacji reprezentanta,
• umowę o pracę oddelegowanego pracownika w języku francuskim,
• dokument zawierający informacje o godzinie rozpoczęcia, zakończenia i czasie trwania prac pracownika delegowanego (tzw. Indywidualnej książeczki rejestru czasu pracy kierowcy we Francji (LIV – Livret Individuel de Contrôle).
• zaświadczenie A1,
• dokumenty przewozowe.

Brak posiadania reprezentanta przewoźnika we Francji oraz zgłoszenia w systemie SIPSI, a także brak dokumentacji w pojeździe może skutkować w wyniku kontroli drogowej sankcjami:
• mandat za brak zgłoszenia w systemie SIPSI: 750 euro,
• mandat za brak wyznaczonego reprezentanta i kompletnej dokumentacji : 4000 euro.

Francuskie służby stosują rygorystyczne kontrole i nakładają kary, w przypadku niedopełnienia tych obowiązków. Można zaobserwować wzmożone kontrole pojazdów poniżej 3,5 tony, w tym żądanie przedstawienia licencji dla firm realizujących przewozy międzynarodowe.