Francuskie paszporty sanitarne w miejscu pracy

Od 30 sierpnia 2021 r. pracownicy wykonujący swoje czynności w niektórych sektorach francuskiej gospodarki, będą musieli przedstawić przepustkę sanitarna, aby udać się do swojego miejsca pracy.

 • „Przepustka sanitarna” (Passe Sanitaire) składa się z prezentacji cyfrowej (za pośrednictwem aplikacji TousAntiCovid) lub papierowej, mającej na celu udowodnienie trzech następujących przypadków :
  – Dokonanie szczepienia, pod warunkiem posiadania pełnego harmonogramu szczepień (można również przedstawić dokument potwierdzający przeciwwskazanie lekarskie do szczepienia)
  – Negatywny wynik testu wirusologicznego wykonany poniżej 72 godzin (badanie przesiewowe RT-PCR, test antygenowy lub autotest przeprowadzony pod nadzorem lekarza);
  – Wynik pozytywnego testu PCR lub testu antygenowego potwierdzający powrót do zdrowia po Covid-19, datowany na co najmniej 11 dni i mniej niż 6 miesięcy.
 • Przepustkę sanitarna należy okazać w nastepujących miejscach we Francji:
  – bary, kawiarnie i restauracje, zarówno wewnątrz, jak i na tarasie; z wyjątkiem stołówek zakładowych i sprzedaży na wynos,
  – dyskoteki, kluby taneczne i bary;
  – centra handlowe o powierzchni powyżej 20 tys. m2, w regionach, w których wskaźnik zapadalności przekracza 200 na 100 tys ( w zależności od decyzji prefekta)
  – seminaria i konferencje, targi i wystawy;
  – transport publiczny (pociągi, autobusy, samoloty) na dalekie podróże;
  – szpitale, obiekty noclegowe dla niesamodzielnych osób starszych (Ehpad) oraz domy spokojnej starości dla osób towarzyszących, gości i pacjentów przyjmowanych w ramach zaplanowanej opieki. Ale nie w przypadku nagłego wypadku i konieczności udzielenia pomocy.
  – Miejsca kultury: sale koncertowe i widowiskowe; kina, muzea, festiwale; biblioteki
  – Imprezy sportowe (w tym amatorskie imprezy sportowe plenerowe);
  – Place zabaw, centra rekreacyjne, kasyna, ogrody zoologiczne, parki rozrywki i cyrki
 • O ile sektor BTP nie figuruje na ww liście miejsc objętych obowiązkiem posiadania przepustki sanitarnej, obowiązek okazania ważnej przepustki sanitarnej będzie dotyczył osób, które będą pracować w ww zakładach, na co zwraca uwagę francuska Organizacja Zawodowa Prewencji Budownictwa i Robót Publicznych.

https://www.batiactu.com/edito/pass-sanitaire-changements-a-prevoir-dans-btp-a-partir-62397.php

Przepustka sanitarna obowiązywać będzie nie tylko klientów, ale również pracowników ww miejsc, w tym wolontariuszy, usługodawców, pracownikow tymczasowych, podwykonawców pracujący w zakładach, których użytkownicy są objęci obowiązkiem okazania przepustki sanitarnej, powinni również moc wylegitymować się ww.dokumentem.

 • Zwolnieni z tego obowiązku będą wyłącznie: pracownicy dokonujący dostaw oraz osoby przeprowadzające pilne interwencje, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danego zakładu (np. prace mające na celu naprawę wypadków lub uszkodzeń sprzętu, instalacji lub budynków lub organizację działań ratowniczych).

W przypadku braku przedstawienia tego dowodu pracodawca powinien zawiesić umowę o pracę pracownika. Zawieszeniu temu towarzyszy przerwanie wypłaty wynagrodzenia. Zawieszenie kończy się, gdy tylko pracownik przedstawi wymagane dokumenty potwierdzające.

Pracodawcy pracowników podlegających obowiązkowi posiadania przepustki sanitarnej będą narażeni na 1000 euro grzywny w przypadku braku kontroli. Kwota ta wzrośnie do 9 000 euro po trzykrotnym stwierdzeniu braku kontroli i potencjalnie do jednego roku więzienia.

 • Do ustawy o stosowaniu przepustki sanitarnej dołączyły postanowienia o karach za korzystanie z cudzej przepustki oraz handel fałszywymi certyfikatami. Osobom, które posłużą się przepustka należącą do innej osoby, grozić będzie kara grzywny w wysokości 750 euro (zryczałtowana do 135 euro, jeżeli zostanie szybko zapłacona). W przypadku recydywy w ciągu dwóch tygodni kara wzrośnie do 1500 euro, a za trzecim razem już do 3 750 euro i możliwością 6 miesięcy więzienia.

Można się również spodziewać iż francuska Inspekcja pracy poszerzy kanon wymaganych dokumentów o paszporty sanitarne pracowników, w przypadku gdy będą oni oddelegowani do jednego z zakładów figurujących na ww liście.

Obowiązek posiadania przepustek sanitarnych został wprowadzony we Francji 21 lipca. I wywołał fale masowych manifestacji, które odbywały się na terenie całej Francji pomimo okresu wakacyjnego.

Decyzja z dnia 5 sierpnia 2021, francuska Rada Konstytucyjna uznała, że wprowadzenie obowiązku posiadania przepustek sanitarnych a także wymóg szczepień przeciw Covid-19 dla pracowników służby zdrowia są zgodne z konstytucją.

Powyższe przepisy, podyktowane wzrostem zakażeń wariantem Delta, maja wstępnie obowiązywać do 15 listopada 2021.