Honoraria

Proponujemy przejrzyste zasady rozliczeń finansowych, które są ustalane podczas indywidualnej rozmowy z Klientem, po uprzednim zapoznaniu się przez Kancelarię ze szczegółami sprawy.

Francuski system prawny nie zna ustawy normującej opłaty za czynności adwokackie. Każdy adwokat ma więc prawo ustalić własny sposób rozliczania honorariów.

Kancelaria stosuje różne systemy rozliczeń finansowych:

  • System wynagodzenia zryczałtowanego – honorarium adwokata określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac oraz ich wymiar czasowy. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z klientem przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Zależy ono w szczególności od stopnia skomplikowania sprawy oraz jej rodzaju, nakładu pracy, przewidywanego czasu trwania sprawy przed sądem, ilości rozpraw czy materiałów do opracowania. Ustalenia powyższe mogą przewidywać honorarium dodatkowe za pozytywny wynik sprawy (tzw. success fee).
  • System rozliczeń godzinowych– wysokość honorarium zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia.
  • System success fee – w ramach tego systemu proponujemy ustaloną z Klientem kwotę wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy. Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy
  • Prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych – Wysokość abonamentu i jego czas trwania ustalane sa indywidualnie z klientem.

Stopień skomplikowania sprawy ma bezpośredni wpływ na wybrany system wynagrodzenia kancelarii, który stanowi przedmiot indywidualnej umowy honoraryjnej z Klientem.