Niniejsza strona internetowa została stworzona przez Kancelarię Adwokacką Mecenas Lidii MAILLIET-WOZNIAK, z siedzibą przy 42, rue d’Alger  w Tulonie (83000), należącą do Rady Adwokackiej w Tulonie. Każdy z użytkowników strony internetowej korzystając z zawartych na niej treści deklaruje, że zapoznał się z warunkami zawartymi w niniejszej nocie prawnej oraz, że akceptuje je bezwarunkowo. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem strony internetowej są przeznaczone do wewnętrznego użytku wewnetrzenego Kancelarii Mecenas MAILILET-WOZNIAK i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim. Użytkownicy strony internetowej dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych. W celu skorzystania z niniejszych praw prosimy o kontakt na adres: contact@lmwavocat.com.

Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe i inne zamieszczone na stronie internetowej są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Mecenas MAILLIET-WOZNIAK. Kopiowanie tych materiałów jest dozwolone jedynie do użytku prywatnego lub w celu rozpowszechniania informacji o Kancelarii, niemniej jednak wymaga w każdym przypadku poszanowania praw autorskich. Zabrania się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania treści strony internetowej bez pisemnej i uprzedniej zgody Mecenas Lidii MAILLIET-WOZNIAK.

Niniejsza strona internetowa została stworzona w wyłącznym celu przekazywania użytkownikom Internetu ogólnych informacji o działalności Kancelarii Mecenas MAILLIET-WOZNIAK. Treści zawarte na stronie internetowej nie mogą być interpretowane w żadnym wypadku jako oferta złożona przez Kancelarie użytkownikom strony internetowej. Mecenas MAILLIET-WOZNIAK stanowczo wskazuje, że wszystkie informacje udostępnione na tej stronie mogą być wyłącznie pomocne i nie zastępują one wiążącej porady adwokackiej przystosowanej do konkretnego przypadku. W celu uzyskania wiążącej dla danego stanu faktycznego porady prawnej prosimy o kontakt z Kancelaria Mecenas MAILLIET-WOZNIAK.

Mecenas MAILLIET-WOZNIAK wskazuje w sposób wyraźny, że wszelkie umieszczane na stronie internetowej treści zostały sporządzone w oparciu o stan prawny aktualny na dzień ich umieszczenia i zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia informacji znajdujących się na stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji zawartych na stronie internetowej ciąży wyłącznie na użytkowniku. Mecenas MAILLIET-WOZNIAK nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania ze Strony Internetowej.